Nordens Klockevänner

Program för NoK´s årsmöte i Norrköping-Linköping, Sverige

  18 - 21 augusti 2005

Torsdag 18 augusti

Från kl 14      Ankomst till Norrköping. Inkvartering i Turistgården, Ingelstagatan 31.

http://www.turistgarden.se 

16.00             Välkomstkaffe i Matteusgården, Norra Promenaden 108

                      Betalning lämnas för mat och husrum.

17.00             Presentation av Norrköping och särskilt dess Industrilandskap av komminister Johan Lamberth

18.00             Middag (Förbeställes, liksom alla måltider)

20.00             Presentation av Matteus församling samt ev. även SKUT av Kyrkoherde Björn Rydberg

Aftonkaffe

21.00             Aftonbön i Matteusgårdens kapell, Björn Rydberg

Fredag 19 augusti

08.00             Frukost i Matteusgården

08.45            Avfärd till Linköping med bilar

09.30             Besök i Domkyrkan och dess torn

11.30             Klockspelskonsert i S:t Lars kyrka av Arne Lindgren

                      Besök i tornet eller kyrkans krypta efter eget val

13.00             Lunch på restaurang

Besök i Gamla Linköping

16.00             Visning och spel på övningsklaveret hos Arne och Mona Lindgren, Kvinnebyv 196

                      Demonstration av hur man samplar ljud av tekn.dr. David Lindgren

18.00             Middag hos Mona och Arne

20.00             Nordens Klockevänners Årsmöte därstädes

22 ca             Aftonkaffe

Aftonbön, Olle Elgenmark

Återfärd till Norrköping

Lördag 20 augusti

08.30             Frukost i Matteusgården

10.00             Klockspelskonsert i Rådhustornet av Per Thunarf, S:ta Clara, Stockholm

10.45             Vandring genom Industrilandskapet

13.00             Lunch i Matteusgården

15.00             Klockspelskonsert i Rådhustornet av Per Thunarf,  Stockholm

15.45             Kaffe i Hedvigs gamla prästgård. Pris SEK 20,-/person.

16.00             Föredrag därstädes: ”Klockringningsteknik i olika länder” av Arne Lindgren

                      Frågestund till 17.30

18.00             Helgmålsringning och Orgelkonsert i Matteus kyrka av Olle Elgenmark

Orgelprogram:

                      J S Bach: Preludium o fuga, a-moll

O Elgenmark: Improvisation med klockspelseffekter

                      Charles M Widor: Orgelsymfoni nr 6, sats 1,2 och 5

19.15             Middag i Matteusgården

Aftonbön i kapellet, Arne Lindgren

Söndag 21 augusti

08.00             Frukost i Matteusgården

09.00             Besök i Matteus kyrka och demonstration av dess kyrkur

10.00             Högmässa i Matteus kyrka Präster: Arne Lindgren och Björn Rydberg

Organist: Olle Elgenmark

                      Församlingskyrkkaffe i kyrkan

12.45             Besök på Löfstad slott

14.30             Lunch i Matteusgården        

Tack för denna gång!