BRØNDBY STRAND KIRKE

Søndag den 4.maj kl.19

KLOKKEKONCERT

Ved klokkespillet:

Klokkenist Ulla Laage

Der spilles bl.a. "Prins Jørgens March", musik af Eric Satie og Matthias van den Ghein samt

danske befrielses- og fædrelandssange

Efter koncerten (ca. 45 min.) er enhver velkommen til

at komme op i tårnet (74 trin) og bese klokkespillet.

Hvert år den 4.maj holder vi en kombineret fødselsdags- og befrielseskoncert på det store klokkespil. Netop på denne dag i 1986 blev klokkerne indviet til Brøndby Strand Kirke, og en af de største klokker (vægt 765 kg) blev skænket af Brøndby Kommune "som 4.maj klokke til minde om Danmarks befrielse og dem der faldt under 2.verdenskrig". Således lyder klokkens inskription.

Søndag den 4. maj kl.19 spiller klokkenist Ulla Laage på klokkespillet. Hun er født i 1949 og uddannet som organist på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun tog Diplomklokkenisteksamen i 1989 og er bl.a. uddannet i USA af Milford Myhre, en af verdens bedste klokkenister. Ulla Laage blev tilknyttet Vor Frelsers Kirke i Køben- havn helt tilbage i 1974 og blev i 1983 udnævnt som klokkenist samme sted i den hidtil eneste stilling af sin art i Danmark.

Ulla Laage har en omfattende koncertvirksomhed bag sig. Siden 1983 har hun bl.a. været initiativtager til og arrangør af Vor Frelsers Kirkes Sommerklokkekoncerter samt arrangør af "Med Himlen som Koncertsal", Københavns Nytårsklokkekoncerter i samarbejde med City-kirkerne og Københavns Kommune. Ulla Laage har endvidere været konsulent ved adskillige klokkespilsprojekter samt fungeret som Kirkeministeriets beskikkede censor ved klokkenisteksaminer i Danmark.

Ulla Laage indleder koncerten med "Prins Jørgens March" – det musikstykke, der lød, da befrielsesbudskabet i 1945 blev udsendt fra London om aftenen den 4.maj. Koncerten fortsætter med danske befrielsessange ("En vinter lang og kold og hård" og "En lærke letted’ "), Ulla Laages egne "Meditationer over salmen "Aleneste Gud i Himmerig" samt en afdeling fædrelandssange ("I Danmark er jeg født", "Kong Kristian stod ved højen mast", "Der er et yndigt land" m.fl.).

Under koncerten, som høres bedst fra græsplænen og parkeringspladsen foran kirken, vil der være stillet kaffe og the frem til fri afbenyttelse. Koncerten varer ca.45 min., hvorefter der er mulighed for at komme op i tårnet (74 trin) og bese klokkespillet.