PROGRAM

 

Fredagen den 27.9             15.00             Eftermiddagskaffe

 

15.30             ROBERT HOFSTETTER: Föredrag om handklockor Som avslutning får vi själva pröva på att använda handklockor.

                                           

18.00             Kvällsmat

                                           

19.30             Trivselkväll – Vill vi bilda en förening?

                                           

21.00             Kvällskaffe och

Avfärd till Diakonissestiftelsen, där vi övernattar

 

Lördagen den 28.9                                  (Frukost på Diakonissestiftelsen)

                                            10.00             Vi träffas vid Köpenhamns Rådhus – Rundvisning

                                                                 av JOYCE SVENDSSON, informationsavdelingen.

 

11.55             I samförstånd med kulturborgarrådet MARTIN GEERTSEN  markeras bildandet av NORDENS KLOCKEVÄNNER med ett uruppförande av en minuts festringning, komponerad för rådhusets klockspel av BENT LORENTZEN.

 

12.30             Lunch i S:t Johannesgården.

 

13.30             BENT LORENTZEN: Klockorna i min musik

 

15.00             Eftermiddagskaffe

 

15.30             Avfärd till Vor Frelsers Kyrka med rundvisning

 

17.00             Festkonsert för Nordens Klockevänner med flera av Danmarks ledande klockspelare, bl.a. ULLA LAAGE

 

18.30             Festmiddag i S:t Johannesgården

 

20.00             Konstituerande årsmöte för NORDENS KLOCKEVÄNNER -Utkast till stadgar utdelas. Fastställande av medlemsavgift. Kandidater till styrelsen kan anmälas under mötet.

                      Kvällen avslutas med orgelmusik och aftonbön i kyrkan.

 

21.30             Kvällskaffe och avfärd till Diakonissestiftelsen

 

Söndagen den 29.9            09.30             Rundvisning i S:t Johannes kyrka av ALLAN BÄCK

                                           

10.30             Gudstjänst i S:t Johannes kyrka                                                        

11.30             Assistens kyrkogård - kulturhistorisk minnespark

Här vilar bl.a. H.C.Andersen, Niels Bohr och

Søren Kierkegaard.

                                           

13.00             Lunch i S:t Johannesgården

                                           

14.00             En stad kallad København av ALLAN BÄCK

                                           

15.00             Eftermiddagskaffe och Tack för denna gång