Mindekoncert for Paul Sophus Christian Rung-Keller

i 100-året for hans ansættelse ved Vor Frelsers Kirke

og 75-året for kirkens koncertklokkespils indvielse 1. Søndag i Advent 1928.

 

Fra Den Blå Bog:

“Omkring århundredskiftet 1900 begyndte Rung-Keller at blive interesseret i de kunstneriske og akustiske aspekter af koncertklokkespillet, hvorved han blev ekspert på dette område. Hans brede teoretiske kendskab sammen med en praktisk sans som musiker og talent for organisation skabte gode resultater. Han var konsulent ved renstemningen af de nye kirkeklokker i Sønderjylland (1920). Da Vor Frelsers Kirke i København – takket være hans initiativ – anskaffede et koncertklokkespil (1928-1932), (Nordens første, UL), planlagde han alle dets tekniske og musikalske aspekter. I hans klokkestudie “Fastenowe” (1940) forklarede han sin særlige teori om “spejl-effekten” af overoktaven som en tone en eller to oktaver under.

I 1928 blev han ansat som klokkenist i Vor Frelsers Kirke, i 1929 studerede han klokkespil i Holland og Belgien. Fra 1931 arbejdede han som konsulent for Kirkeministeriet i orgel og klokkesager.

Rung-Keller ydede et enestående og betydningsfuldt bidrag i det københavnske musikliv som den, der tog initiativ og organiserede koncerterne i Vor Frelsers Kirke.”

 

Rung-Keller skrev en række kompositioner både for klokkespil og orgel, og i artikler i Norden skrev han om forhold omkring klokker og orgler.

Rung-Kellers klokkekompositioner spilles over hele verden, ikke mindst grundet den amerikanske klokkenist Ronald Barnes, professor ved Berkeley, University of California. Med sin interesse for Rung-Kellers klokkekompositioner sørgede Ronald Barnes for, at disse værker blev tilgængelige for alverdens klokkenister.

 

KLOKKEKONCERT

Vor Frelsers Kirke

Lørdag den 29. November 2003 kl. 18.00

Klokkenist: ULLA LAAGE

 

 

Mindekoncert for

Paul Sophus Christian Rung-Keller

i 100-året for hans ansættelse ved Vor Frelsers Kirke

og 75-året for kirkens koncertklokkespils indvielse 1. Søndag i Advent 1928.

 

Marc-Antoine Charpentier (1636-1704):

Te Deum

Sats: Ulla Laage

 

Ulla Laage (f. 1949):

Meditationer over

”Kirken er som Himmerige”

Melodi P.S. Rung Keller

 

Paul-Sophus Rung-Keller (1879-1959):

Allegretto for klokkespil

 

Ulla Laage (f. 1949):

Variationer over ”Kirken den er et gammelt hus” (1988)

Tilegnet Charley Olsen, organist ved Vor Frelsers Kirke 1956-1988